Puristin- ja työkalutekniikat ovat yrityksemme ydinosaamista. Näissä tekniikoissa olemme tunnustettu ja arvostettu yhteistyökumppani.

Valmistamme itse merkittävän osan työkaluistamme. Huolehdimme myös pääsääntöisesti itse työkaluhuolloista. Oman työkaluvalmistuksen lisäksi meillä on käytettävissä laaja ja kyvykäs työkaluvalmistajien verkosto. Näin pystymme vastaamaan myös työkalumääriltään suurien projektien haasteisiin.

Kilpailukyvyn ja sen kehittämisen kannalta on tärkeää tuntea työkalutekniikat sekä työkalujen valmistus nyt ja tulevaisuudessa. Se on pohjana tarjouslaskennalle, työkalujen valmistuksen koordinoinnille ja kustannusten hallinnalle niin omassa kuin alihankintaverkostossakin tapahtuvassa valmistuksessa.

Myös työkaluvalmistuksessa noudatamme strategiaamme olla nopea ja joustava asiakkaidemme hyväksi.