Seger Rapid Components liiketoimintayksiköllä on osaaminen tehdä yhteistyötä asiakkaiden tuotekehitysasioissa ja konekanta, jolla voidaan keskittyä prototyyppi- tai esisarjavalmistukseen.

Seger Oy pystyy hyödyntämään useimmat asiakkaan sähköisessä muodossa olevat piirustukset. Tuotekehitysryhmällä on käytössään useita eri CAD-järjestelmiä.

On myös mahdollista tehdä tuotteita asiakkaan toimittaman mallin perusteella. Käytämme hyväksi 3-D koordinaattimittauskonetta. Skannaamalla mallin pinta, reunat ja reiät, saamme aikaiseksi sähköisen mittapiirustuksen. Sitä voi sellaisenaan hyödyntää CNC- koneiden ohjelmoinnissa niin tuotteen valmistuksessa kuin mahdollisesti tarvittavien työkalujenkin valmistamiseen. Tuotteen prototyyppi- tai esisarjatuotannon volyymien kasvaessa voidaan valmistuksen tehokkuutta kasvattaa Seger Oy:n suurempiin sarjoihin tarkoitetuilla ratkaisuilla kuten automaattisilla levytyökeskuslinjoilla tai työkaluratkaisuilla puristimissa.