Seger Pilot Components liiketoimintayksiköllä on osaaminen ja konekanta, jolla voidaan keskittyä asiakkaiden pilotti-, piensarja- sekä projektien tarvitsemien komponenttien tuotantoon.

Tuotanto suunnitellaan ja kontrolloidaan normaalin sarjavalmistuksen järjestelmillä, mutta tehdään riittävän kokemuksen ja osaamisen omaavien tekijöiden toimesta, joka mahdollistaa kevyemmän ohjeistuksen. Tällä ratkaisulla päästään nopeaan toimitusaikaan kohtuullisilla kustannuksilla.

Seger Oy pystyy hyödyntämään useimmat asiakkaan sähköisessä muodossa olevat piirustukset. Tuotekehitysryhmällä on käytössään useita eri CAD-järjestelmiä.