Seger Oy:n toiminnan prosessit on määritelty ja kuvattu. Näitä prosesseja mitataan, analysoidaan, kehitystarpeet suunnitellaan ja toteutetaan säännöllisesti käyttäen apuna laatupalkintokriteeristöä.